Polityka prywatności

SolidBase

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej  (dalej jako „Strona”).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest:

Solid Base Sp. z o.o.

Aleja Niepodległości 958 81-861 Sopot, Polska

Tel.: (+48) 58 550 68 10, (+48) 881 915 743 E-mail: solidbase@solidbase.pl

NIP: 9581568852 Regon: 220477737

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących sytuacjach:

Podczas korzystania ze Strony:

 • Dane techniczne, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas dostępu do Strony.
 • Dane z formularzy kontaktowych, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje o sposobie korzystania ze Strony, np. odwiedzane strony, kliknięcia w linki.

W przypadku subskrypcji newslettera:

 • Adres e-mail.

W przypadku korzystania z formularzy zamówień:

 • Dane niezbędne do realizacji zamówienia, np. imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu.

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

Umożliwienie korzystania ze Strony:

 • Dostarczanie treści Strony.
 • Kontakt z użytkownikiem w celu odpowiedzi na pytania lub prośby.
 • Analiza statystyk odwiedzin Strony.

Marketing:

 • Przesyłanie newslettera (jeśli użytkownik wyraził zgodę).
 • Wyświetlanie reklam dopasowanych do profilu użytkownika (jeśli użytkownik wyraził zgodę).

Realizacja zamówień:

 • Dostarczenie zamówionych produktów lub usług.
 • Kontakt z użytkownikiem w celu realizacji zamówienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych:

Umowa:

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, np. w przypadku realizacji zamówienia.

Zgoda:

 • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, np. w przypadku przesyłania newslettera lub wyświetlania reklam dopasowanych do profilu użytkownika.

Prawnie uzasadniony interes:

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, np. w celu analizy statystyk odwiedzin Strony.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora:

 • Dostawcy usług hostingowych.
 • Dostawcy usług marketingowych.
 • Dostawcy systemów płatności.

Podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa:

 • Organy ścigania.
 • Sądy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie usuwane.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych:

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu.

Prawo do sprostowania danych:

 • Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne.

Prawo do usunięcia danych:

 • Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych w określonych sytuacjach, np. gdy dane są niepotrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

 • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.

Prawo do przenoszenia danych:

 • Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania

 

Dodatkowa treść do polityki prywatności w nawiązaniu do Consent Mode v2

1. Wdrożenie Consent Mode v2

Niniejsza strona internetowa wdrożyła Consent Mode v2, standard branżowy opracowany przez IAB Europe, mający na celu usprawnienie procesu uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Consent Mode v2 umożliwia Użytkownikom wyrażenie zgody na różne cele przetwarzania danych w sposób bardziej granularny i transparentny.

2. Jak działa Consent Mode v2?

Po wejściu na stronę internetową Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w różnych celach, takich jak:

 • Analityka i pomiar: Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów analitycznych i pomiarowych, takich jak śledzenie ruchu na stronie internetowej i analiza zachowań Użytkowników.
 • Personalizacja reklam: Użytkownik może wyrazić zgodę na wyświetlanie spersonalizowanych reklam na podstawie swoich danych osobowych, takich jak historia przeglądania i zainteresowania.
 • Funkcje społecznościowe: Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów społecznościowych, takich jak wyświetlanie spersonalizowanych treści i ułatwianie interakcji z innymi użytkownikami.

Użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie cele lub wybrać tylko te, na które chce się zgodzić. Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje dotyczące zgody.

3. Jakie dane są przetwarzane?

W ramach Consent Mode v2 przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • Adres IP: Unikatowy numer identyfikacyjny urządzenia Użytkownika
 • Pliki cookie: Małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika
 • Dane przeglądania: Informacje o stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika
 • Interakcje z witryną: Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z witryny
 • Dane demograficzne: Informacje o wieku, płci i lokalizacji Użytkownika

 

4. Kto przetwarza dane?

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Właściciela strony internetowej oraz przez Dostawców Technologii, którzy świadczą usługi na rzecz Właściciela. Dostawcy Technologii zobowiązani są do ochrony danych osobowych Użytkownika i do przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z instrukcjami Właściciela.

5. Jakie są prawa Użytkownika?

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania swoich danych osobowych
 • Usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • Przenoszenia swoich danych osobowych

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z Właścicielem strony internetowej.

6. Więcej informacji

Więcej informacji o Consent Mode v2 można znaleźć na stronie internetowej IAB Europe.

7. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem strony internetowej pod adresem: solidbase@solidbase.pl


Polityka prywatności
Śledzenie zachowania użytkowników
Nasza witryna korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Microsoft Clarity, w celu śledzenia zachowania użytkowników. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego procesu:

Rodzaj danych zbieranych:
Kliknięcia: Rejestrujemy, na które elementy strony użytkownicy klikają.
Przewijanie: Analizujemy, jak daleko użytkownicy przewijają stronę.
Czas spędzony na stronie: Monitorujemy, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych podstronach.

Cel zbierania danych:
Dane te pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie, co przyciąga ich uwagę i gdzie mogą napotkać problemy.
Dzięki temu możemy optymalizować stronę pod kątem lepszej użyteczności i konwersji.

Zgoda użytkownika:
Przed rozpoczęciem śledzenia zachowania użytkowników, uzyskujemy ich wyraźną zgodę.
Wyświetlamy komunikat o cookies lub innego rodzaju powiadomienie, w którym informujemy użytkowników o śledzeniu i umożliwiamy im wyrażenie zgody lub jej odmowę.

Polityka prywatności:
W naszej pełnej polityce prywatności dokładnie opisujemy, jakie narzędzia używamy do śledzenia użytkowników i jakie dane są zbierane.
Informujemy również użytkowników o ich prawach związanych z danymi osobowymi.

Kontakt
Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem solidbase@solidbase.pl.